Kredyty na działalności bieżące

  1. Limit kredytowy w rachunku bieżącym